THÔNG BÁO

  THỜI GIAN GẦN ĐÂY MỘT SỐ BẠN LỢI DỤNG  WEBSITE NÀY ĐỂ ĐƯA RA NHỮNG PHÁT NGÔN KHÔNG TỐT. CHO NÊN CHÚNG TÔI TẠM THỜI ĐÓNG WEBSITE LẠI ĐỂ NÂNG CẤP NHẰM HẠN CHẾ MỘT SỐ HÀNH VI KHÔNG TỐT LÀM ẢNH HƯỞNG ĐẾN DIỄN ĐÀN .CÁC BẠN CÓ THẮC MẮC XIN LIÊN HỆ : phanthanhhung90@gmail.com
TÀI LIỆU THAM KHẢO NGỮ ÂM TIẾNG VIỆT
Cù Ðình Tú, Hoàng Văn Thung, Nguyễn Nguyên Trứ - Ngữ âm học tiếng Việt hiện đại Nhà xuất bản Giáo dục , Hà Nội 1977. Mã số : 495.9224 T500 m
Ðoàn Thiện Thuật - Ngữ âm tiếng Việt - Nhà xuất bản ÐH và TH chuyên nghiệp, Hà Nội 1977. Mã số : 495. 922 Th524.
Hữu Quỳnh , Vương Lộc - Khái quát về lịch sử tiếng Việt và ngữ âm tiếng Việt hiện đại - Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội 1973. Mã số : 495.922009. H566
Nguyễn Thiện Giáp - Cơ sở ngôn ngữ học - Nhà xuất bản KHXH, Hà Nội 1998. Mã số : 410.Gi 09
Nguyễn Tài Cẩn - Giáo trình lịch sử ngữ âm tiếng Việt Nhà xuất bản Giáo dục , Hà Nội, 1995 . Mã số : 495. 9227 . C121.
Bùi Tất Tươm, Nguyễn Văn Bàng, Hoàng Xuân Tâm - Giáo trình cơ sởà ngôn ngữ học và tiếng Việt -Nhà xuất bản Giáo Dục, Hà Nội, 1998.Mã số:410. Ci 108.
Hữu Quỳnh - Cơ sở ngôn ngữ học Nhà xuất bản Ð H và THCN , Hà Nội. 1978 Mã số : 410. Qu 609/ T1.
Stepanov. Iu. S - Những cơ sở của ngôn ngữ học đại cương - Nhà xuất bản ÐH và THCN , Hà Nội ,1984 .Mã số : 410. S 827.
Lưu Vân Lăng - Ngôn ngữ học và tiếng Việt - Mã số : 495. 922. L116.
Nguyễn Thiện Giáp, Ðoàn Thiện Thuật - Dẫn luận ngôn ngữ Mã số : 410. Gi 109.
Ðinh Lê Thư , Nguyễn Văn Huệ , 1998 , Cơ cấu ngữ âm tiếng Việt .
Cao Xuân Hạo , 1998 , Mấy vấn đề về ngữ âm,ngữ nghĩavàngữ pháp . NXBGD TPHCM
Hoàng Tuệ, Lê Cận, Cù Ðình Tú, 1962 , Giáo trình về Việt ngữ , Tập I , Hà Nội . NXBGD
Ðinh Trọng Lạc(chủ biên), Nguyễn Thái Hòa , 1993, Phong cách học tiếng Việt, NXBGD TPHCM